O firmě Ochrana rostlin Stavební a protipožární hmoty Kontakt na firmu Přihlášení

 

Vítáme Vás na firemních stránkách společnosti TORA, spol. s r.o..
Naše firma vyrábí a dodává na trh více jak 10 druhů výrobků z oblasti stavebnictví a ochrany lesa.

Pro nákup našich produktů můžete použít náš elektronický objednávkový systém. V případě připomínek nebo jakýchkoliv dotazů souvisejících s touto prezentací nás prosím kontaktujte.

Přihlášení

 Přihlašovací jméno:
 Heslo:CENÍK POR 2018
15. 1. 2018 - Aktualizovány ceny přípravků na ochranu rostlin pro rok 2018. Ceník ke stažení zde.
AVERSOL
1. 3. 2017 - Rozhodnutím ÚKZÚZ ze dne 1. 3. 2017 byla platnost povolení přípravku AVERSOL prodloužena do 30. dubna 2019.
STOPKUS
1. 3. 2017 - Rozhodnutím ÚKZÚZ ze dne 28. 2. 2017 byla platnost povolení přípravku STOPKUS prodloužena do 30. dubna 2019.
echa.europa.eu  

8. 6. 2015 - !!! NOVINKA !!! 

Dnešního dne jsme (s přihlédnutím na termín 1.6.2015 - ukončení přechodného období) provedli finální aktualizaci bezpečnostních listů našich výrobků dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

echa.europa.eu  
17. 4. 2015 -Dnešního dne jsme provedli aktualizaci bezpečnostních listů našich výrobků s ohledem na Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).   
  
             

3. 2. 2015 -Dnešního dne jsme provedli kompletní aktualizaci dokumentace našeho výrobku TERFIX P a to s ohledem na ukončený proces certifikace tohoto výrobku u AO212, CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín. Pro stažení je nutné se přihlásit.www.torasro.cz
23. 10. 2014 -Upozorňujeme naše odběratele, že s ohledem na úterní státní svátek bude naše společnost v pondělí 27.10.2014 uzavřena.        

30. 7. 2014- Upozornění pro odběratele přípravku AVERSOL dóza 1kg.        

16. 7. 2014 -Dnešního dne jsme provedli kompletní aktualizaci dokumentace našeho výrobku DEXAFLAMM R a to s ohledem na ukončený proces certifikace tohoto výrobku u AO212, CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín. Pro stažení je nutné se přihlásit      
www.uksup.sk
20. 6. 2014 -Dnešního dne jsme obdrželi ze strany ÚKSÚP Bratislava rozhodnutí o autorizaci našich přípravků AVERSOL a STOPKUS, které odsunuje pro území Slovenské republiky datum ukončení platnosti registrace na 30.04.2017.      

10.3.2014 -Dnešního dne jsme aktualizovali prospekty našich přípravků/prostředku na ochranu rostlin. Naleznete je u příslušných výrobků v seznamu souvisejících dokumentů.  

18. 12. 2013 -Dovolujeme si Vás upozornit, že v letošním roce bude provoz naší společnosti ukončen dne 20.12.2013. V příštím roce zahájíme činnost dne 6.1.2014.      

04. 12. 2013 -Dnešního dne jsme aktualizovali obsah prohlášení o shodě našeho výrobku TERFIX P. Toto bylo provedeno na základě ukončeného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby tohoto výrobku.  

03.09.2013 -Dnešního dne jsme aktualizovali obsah prohlášení o shodě našeho výrobku DEXAFLAMM R. Toto bylo provedeno na základě ukončeného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby tohoto výrobku.  

www.srs.cz/pripravky
31.07.2013 -Dne 19.07.2013 nabyly právní moci rozhodnutí o prodloužení registrace našich přípravků na ochranu rostlin AVERSOL a STOPKUS, které odsunují datum ukončení platnosti registrace na 30.04.2017. Údaj lze ověřit na  stránkách SRS-POR.  
30. 04. 2013 -Upozorňujeme všechny naše odběratele protipožárního nátěru/nástřiku/tmelu Dexaflamm R, že je opět možné prostřednictvím našeho partnera realizovat požární uzávěry na bázi tohoto výrobku. Více na tomto odkazu. 
objednavky@torasro.cz

20. 03. 2013 -Žádáme všechny naše odběratele, aby od dnešního dne pro zasílání objednávek ve formě prostého e-mailu nebo přílohy k e-mailu přednostně využívali naší nově zřízené adresy objednavky@torasro.cz. 


20. 03. 2013 -Dnes jsme publikovali nový ceník přípravků/prostředku na ochranu rostlin platný pro rok 2013 a aktualizovali položky používané v objednávkovém systému umístěném na těchto stránkách. 


20. 12. 2012 -Dovolujeme si Vás upozornit, že v letošním roce bude provoz naší společnosti ukončen dne 20.12.2012 a v příštím roce zahájíme činnost dne 3.1.2013. 


23. 11. 2012 -Dnešního dne jsme s ohledem na ukončený proces certifikace aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku TERFIX P pro území Slovenské republiky. 


www.torasro.cz 

01. 11. 2012 -Dnešního dne jsme změnili provozní dobu naší společnosti. Nová provozní doba je tedy: Pondělí - Pátek od 7:00 do 15:00 hodin. 


 

20. 08. 2012 -Dnešního dne jsme doplnili chybějící dokumentaci u výrobku DEXAFLAMM R. Konkrétně se jedná o dokument prodlužující platnost STO a aktuální prohlášení o shodě. 


 

25. 05. 2012 -Dnešního dne jsme dokončili proces certifikace našeho výrobku DEXAFLAMM R pro území Slovenské republiky. Dokumentaci je možné získat na kontaktech naší společnosti. 


 

22. 02. 2012 -Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku TERFIX P s ohledem na změny z konce roku 2011 (nová certifikace).


Ceník 2011 

01.02.2012 -Dnes jsme publikovali nový ceník přípravků/prostředku na ochranu rostlin platný pro rok 2012.


 

16.09.2011 -Dnes jsme publikovali protokol FIRES–JR-023-11-NURS, který obsahuje dimenzování nástřiku TERFIX P na stavebních konstrukcích z betonu. Protokol je náhradou protokolu FIRES-JR-065-09-NURS, jehož platnost končí 1.10.2011.


 

31.01.2011 -Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku TERFIX P s ohledem na změny z konce roku 2010 (nová certifikace).


Ceník 2011

11.01.2011 -Dnešního dne jsme aktualizovali ceny přípravků/prostředku na ochranu rostlin a zveřenili platný ceník pro rok 2011.


Identifikační číslo provozovny

05.01.2011 -Dne 28.12.2010 Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní, nám na základě platné legislativy přidělil identifikační číslo provozovny. Více v dokumentu: Vyrozumění o přidělení IČP.


Rozhodnutí o registraci SR

03. 08. 2010 -Dne 30.6.2010 vydal „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárský v Bratislave“ rozhodnutí o registracích našich repelentních přípravků AVERSOL a STOPKUS, která povolují vzájemným uznáním registrací uvádět tyto přípravky na trh Slovenské republiky. Tyto informace budou doplněny do seznamu registrovaných přípravků na http://www.uksup.sk/.


STO  -  Terfix P

28. 04. 2010 -Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku TERFIX P. Více naleznete v sekci:Stavební a protipožární hmoty.

Sanatex VS + Vaztak 10EC
 

11. 03. 2010 -Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku SANATEX VS + Vaztak 10 EC. Více naleznete v sekci:Ochrana rostlin.

Aktuální sestava zboží
 

9. 03. 2010 -Dnešního dne jsme aktualizovali sestavu množství a cen sortimentu hmojiv, přípravků a nářadí. Tímto připomínáme, že neustále probíhá doprodej skladových zásob tohoto zboží. Sestavu naleznete zde.

Sanatex VS + Vaztak 10EC 

30. 09. 2009 -Dnešního dne nabylo právní moci rozhodnutí o zápisu prostředku Sanatex VS do úředního registru, které rozšiřuje možnost použití jako tank-mix s přípravkem Vaztak 10 EC k ochraně proti klikorohu borovému. Aktualizaci dokumentace připravujeme.

Aktuální sestava zboží 

25. 09. 2009 -Dnešního dne jsme aktualizovali sestavu množství a cen sortimentu hmojiv, přípravků a nářadí. Tímto připomínáme, že neustále probíhá doprodej skladových zásob tohoto zboží. Sestavu naleznete zde.

Aktuální sestava zboží 

07. 05. 2009 -Dnešního dne jsme zahájili doprodej skladových zásob hnojiv, přípravků a nářadí. Aktuální stav sortimentu a platné ceny naleznete zde. Doprodej probíhá na adrese sídla naší společnosti (Po.-Pá.,7:00-15:30h).

STO  - Terfix P 

07. 04. 2009 -Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho výrobku TERFIX P. Bylo aktualizováno Stavební technické osvědčení a Prohlášení o shodě.

Ceník 2009 

09.03.2009 -Dnešního dne jsme aktualizovali ceny přípravků/prostředku na ochranu rostlin a zveřenili platný ceník pro rok 2009.

AVERSOL, repelent proti okusu 

02.09.2008 -Dnešního dne nabylo právní moci rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin AVERSOL ze dne 14.8.2008. Tímto došlo k ukončení procesu re-registrace přípravku. 

Certifikát DEXAFLAMM R (ČR) 

8.04.2008 - Dnešního dne jsme aktualizovali dokumentaci u našeho ptotipožárního nástřiku/nátěru/tmelu DEXAFLAMM R.

Ceník 08 

7.02.2008 - Dnešního dne jsme aktualizovali ceny přípravků/prostředku na ochranu rostlin a zveřenili platný ceník pro rok 2008.  

TERFIX P  - dokumentace 

3. 12. 2007  - Dnešního dne proběhla aktualizace dokumentace u našeho materiálu TERFIX P. Byl přidán nový "SK-CERTIFIKÁT ZHODY" a další dokumenty, které s jeho vydáním souvisí.  

Sanatex VS, pomocný prostředek 

3. 12. 2007  - Dnešního dne proběhla aktualizace obsahu textu na stránce pomocného prostředku na ochranu rostlin SANATEX VS. 

Sanatex VS, pomocný prostředek 

18. 8. 2007  - Dnešního dne nabylo právní moci rozhodnutí o zápisu pomocného prostředku na ochranu rostlin SANATEX VS.  Tímto došlo ke změně registrace dříve prodávaného repelentu. Součástí tohoto procesu byla konkretizace a rozšíření použití.

03. 09. 2013 -Dnešního dne jsme aktualizovali obsah prohlášení o shodě našeho výrobku DEXAFLAMM R. Toto bylo provedeno na základě ukončeného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby tohoto výrobku.              
 

11. 7. 2007  - Dnešního dne jsme doplnili informace o novém přípravku na ochranu rostlin STOPKUS včetně bezpečnostního listu a textu platné etikety.

www.srs.cz

27. 6. 2007 - Dnešního dne nabylo právní moci rozhodnutí o registraci našeho nového přípravku na ochranu rostlin STOPKUS.  !!! Další informace a rozšíření našich stránek připravujeme !!!

 

20. 4. 2006 - Dnešního dne jsme v sekci stavebních a protipožárních hmot doplnili elektronickou verzi nového certifikátu a dalších aktuálních dokumentů u naší protipožární omítky (nástřiku) TERFIX P.

1. 3. 2006 - Dnešního dne jsme aktualizovali podobu naší internetové prezentace. Podstatnou novinkou je integrovaný objednávkový systém a databáze důležitých dokumentů související s našimi výrobky.

8. 2. 2006 - Dnešního dne jsme splnili povinnost ze zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči a činnost naší firmy je zabezpečena odborně způsobilou osobou.

www.szu.cz 6. 12. 2005 - Obdrželi jsme odborný posudek Státního zdravotního ústavu pro materiál TERFIX P o zdravotní nezávadnosti a možnosti použití pro nepřímý styk s potravinami.